Vibrationsskolan

De vibrationer som uppkommer vid olika fel hos maskiner är olika till storlek och frekvens. Det varierar också i vilken riktning det vibrerar som mest. Genom att studera vibrationernas frekvens och storlek är det möjligt att avläsa vilket typ av fel det rör sig om. Här redovisas de vanligaste felen i maskindrifter.

Obalans Felaktig uppriktning Böjd axel
Mekaniskt glapp Elmotorproblem Glidlagerproblem
Rullagerproblem Växelproblem Drivremsproblem
Fläktproblem Pumpproblem Kompressorproblem
Turbinproblem

Kommentarer inaktiverade.