Bokserien

Vibrationer i maskiner…

 • …täcker ett stort behov av praktisk, elementär vibrationskunskap.
 • …är skriven av Gösta Lindholm med långt yrkesliv som vibrationskonsult och kursledare.
 • …visar hur man sparar på goda vibrationer i alla led som konstruktion, tillverkning, inköp, drift och inte minst underhåll.

Böckerna i serien

 • Lönsamma vibrationer
  Spara pengar på Goda Vibrationer
 • Vibrationsmätning
  Mättekniska grunder
 • Vibrationsmätinstrument
  Från vibrometrar till stora mätsystem
 • Vibrationskontroll
  Planerade ronder eller akutinsatser
 • Bedömning av vibrationer
  Normer och erfarenheter
 • Vibrationsorsaker
  Mekaniska och elektriska fel
 • Balansering och uppriktning
  Metoder och utrustning
 • Resonanser och kritiska varvtal
  Maskinteknikens gömda problem
 • Köpa vibrationer?
  Vibrationstekniska krav vid konstruktion, tillverkning och inköp
 • Praktikfall
  Fall ur en rik erfarenhetsbank, beräkningsexempel, litteraturanvisning och sakregister

Kommentarer inaktiverade.