Tillståndskontroll


Tillståndsbaserat underhåll innebär bestämning av en maskins tillstånd under drift. Maskinernas generella tillstånd är hela tiden känt och det är därför möjligt att göra en noggrann planering av underhållet. Planeringen kan göras efter det riktiga behovet istället för att arbeta med periodiskt underhåll, som ibland kanske sker i onödan.

Tillståndsbaserat underhåll ger möjligheten att ha kontroll över maskinparken och underhållsprogrammen istället för tvärtom. Intervallen mellan underhållsinsatserna kan ofta förlängas med detta arbetssätt.

Att arbeta med tillståndskontroller ger många fördelar:

  • Tillgängligheten i produktionen ökar
  • Reservdelslagren minskar
  • Energiförbrukningen minskar
  • Miljöpåverkan minskar
  • Maskinernas livslängd ökar

Tillståndskontroller kan utföras med ett flertal olika metoder, bland annat av vibrationsmätning, elmotoranalys, oljeanalys, IR-termografi samt ultraljud.

Vid tillståndskontroll utför vi mätning, analys och rapportering av utrustningens status och behov av åtgärder.

Kommentarer inaktiverade.