VA4 & VA5

Den VA4 och VA5 är 20 års erfarenhet och innovation för vibrationsmätning och balansering i en förpackning gjord för användning i industriell miljö.

Den helt nya VA4 och VA5 är troligtvis det enklaste instrumentet att använda i klassen analysinstrument! Prova och bilda dig en egen uppfattning.

Några av alla VA4 och VA5s styrkor:

 • 3-AXLIG MÄTNING
  Horisontell, vertikal och axiell mätning simultant snabbar upp och förenklar datainsamlingen.
 • STRYKTÅLIG OCH TÄT
  Gjord för tuff användning i hårda miljöer. IP65 och drifttemperaturområde på -20 till +70 ° C.
 • LÄTT ATT ANVÄNDA
  Har ett grafiskt användargränssnitt, kan användas av höger- respektive vänsterhänta och har en sammanhangskänslig hjälpmeny. Mätapplikationerna och inställningarna är grupperade så att en nybörjare lätt kan hantera dem men tillräckligt flexibla för att tillfredsställa den mest erfarne användaren. Enkel och smidig data och programhantering.
 • KOMPATIBEL
  Instrumentet kan använda alla kända standard vibrationsgivare. I rond kan du definiera en anpassad givare för varje mätpunkt. Instrumentet är kompatibelt med alla kända externa varvräknare inklusive standard 4-20 mA process givare (flöde, tryck, temperatur etc.).

Mätapplikationer:

Rond: Spectra, Envelope, Lagerkondition, Totalnivå, Temperatur, Audio ut, Processvärden, Manuell inmatning, visuella inspektioner (skapa egen lista med förprog. text att välja eller skriv kommentarer)

Utomrond:

1- alt. 2 plans (dynamisk) balansering
Amplitud och fas
Envelope spectrum
Spectrum (inkl. tidssignal)
Utrullning
Uppstart
Temperatur (inbyggd IR givare)
Varvtal
Audio ut (lyssna på lagret samtidigt som du mäter)
Vibshape, Modalanalys (tillval)
Lagerkondition
Totalnivå
Dataloggning
Processvärden
Orbit
Syncront Spectra (tillval)
MCSA (Motor Current Signature Analysis, Motorströmsanalys) (tillval)
Cross Spectra (tillval)
Slagprov (Bumptest) (tillval)

VA4 och VA5 är ett verktyg för övervakning av maskinens hälsa och är utvecklad för att användas tillsammans med SpectraPro analysmjukvara.

 

Datablad:

Adash (A4400) VA4 Pro II Datablad

Adash (A4500) VA5 Pro II Datablad

Kommentarer inaktiverade.