Växelproblem

I felfria växellådor uppkommer relativt framträdande toner vid kuggingreppsfrekvensen, d.v.s. antalet kuggar multiplicerat med växelns varvtal. När växellådan använts en tid minskar nivån hos kuggingreppskomponenten eftersom kuggarnas kanter rundas något. Med fortsatt slitage stiger dock kuggingreppsnivån igen. Nivån påverkas också av uppriktningen av drivaxlarna.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Otillfredställande kuggingrepp(Mesh) x gånger antalet kuggar radiell, axiell konstant, ibland med variationer smalband Ofta med 1 X på var sida om kuggingreppsfrekv.
Eccentriskt drev 1X, kuggingrepp radiell   smalband Kugghjulet kan
vara balanserat men monterat på en obalanserad rotor. 1X sidband runt kuggingreppsfrekv.
Otillfredställande uppriktn. 2X, kuggingrepp axiell konstant smalband 1X sidband runt kuggingrepp
Kast av delningsdiametern, Massobalans eller skadad kugg 1X samt kuggingreppsfrekv. radiell för raka kuggar samt axiell för en eller två snedkugg konstant smalband 1X sidband runt kuggingrepp
Bearbetningsfel kuggingrepp ”Spöklinje”frekvens, vanligtvis inte synkron med 1X. radiell, axiell konstant smalband Bearbetningsfel pga kuggingreppsfel i bearbetande maskins drivning kan ge”spökfrekvenser”.
Problem med Starkt beroende av växellådans geometri radiell konstant smalband Det är vanligt med sidband runt kuggingreppsfrekv med en delning motsv. Planeternas rotationsfrekv.

Kommentarer inaktiverade.