Rullagerproblem

De vibrationer som lager alstrar kallas lagertoner. Alla rullningslager producerar mer eller mindre höga nivåer av lagertoner. Ju mer lagret slits desto högre blir nivån på lagertonerna.

Ett felaktigt lager producerar vibrationer som inte är exakta multiplar av 1 x RPM, d.v.s. asynkrona vibrationskomponenter. Förutom dessa komponenter kan lagerfel även ge ett bredbandigt brus.

Det finns fyra olika lagertoner definierade:

Rullkroppshållarfrekvens (FTF) = Rull-/kulhållarens rotationshastighet, vilken vanligtvis är 0,4 gånger varvtalet. Frekvensen framträder sällan i vibrationsspektrum eftersom rullhållaren knappt tar upp någon belastning.

Kulrotationsfrekvens (BSF) = Kulornas eller rullarnas rotationshastighet. En grop i en kula/rulle gör att BSF dyker upp i frekvensspektrat.

Kulpassagefrekvens, yttre lagerbanan (BPFO) = Den takt med vilken en kula passerar ett fel i den yttre lagerbanan. Denna frekvens är ungefär lika med:
antalet rullkroppar x varvtalet x 0,4.

Kulpassagefrekvens, inre lagerbanan (BPFI) = Den takt med vilken en kula passerar ett fel i den inre lagerbanan. Nivån på BPFI är oftast något lägre än BPFO eftersom vibrationen uppkommer längre från givaren. Vibrationen måste passera genom rullkroppen och den yttre lagerbanan innan den upptäcks. BPFI frekvens är ungefär lika med:
antalet rullkroppar x varvtalet x 0,6.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Defekt innering, liten singeldefekt bpfi, multiplar på bpfi radiell konstant asynkrona toppar Radiel llast
Defekt innerring, förvärvad singeldefekt bpfi, med multiplar och sidband på 1 X radiell Amplitud modulerad asykrona toppar med sidband på 1 X Radiell last ökar nivån
Defekt innerring, två eller tre små defekter bpfi och framträdande multiplar radiell hög, konstant bredband bredbandsbrus ökning av nivån
Defekt innerring många små defekter med skalning runt hela lagerbanan bpfi och framträdande multiplar radiell hög,konstant Asynkrona toppar bredbandsbrus, ökning av nivån
Defekt ytterring, liten singeldefekt bpfo och multiplar radiell konstant Asykrona toppar Multiplarnahar högre nivå än grund- frekvensen
Defekt ytterring, förvärrad singeldefekt bpfo och multiplar radiell konstant Brett band Ökning av bredbandsbrusnivån
Defekt kula eller rulle, singelkuldefekt bsf och multiplar radiell konstant smalband  
Flera defekta kulor bsf och multiplar radiell hög, konstant smalband Ökning av bredbands- brusnivån
Skadad rullkroppshållare. Brott på ett ställe Bredbandsbrus radiell   bredband Låg nivå på bruset
Rullkroppshållare bruten i bitar Bredbandsbrus radiell   bredband Brus pga spillror av hållaren ilagret
Otillfredställande förspänning eller oljefilm Högfrekvent brus ”höstack” radiell   bredband Naturlig lagerfrekvens
Löst lager, valsning runt axeln 1 X multiplar radiell   smalband Antalet multiplar och amplitudenär ett mått på hur löst lagret är.
Löst mot lagerhuset 1X, 2X, 4X radiell   smalband ökning av lågfrekvent brusgolv.
Kraftigt glapp eller fel 0,5 X och multiplar radiell     4X till 8X och/eller 7X till 15X
Snedställt lager 1X, 2X lagertoner axiell, radiell hög konstant smalband 180 graders fasskillnad vidden axiella mätningen på vardera sida om lagerhuset

Not:
X = varvtalsfrekvens
ftf = fundamental rullhållarfrekvens (approx. = 0,38X till 0,42X)
bsf = kulrotationsfrekvens (approx. = 1,5X till 3X)
bpfi = kulpassagefrekvens, innerring (approx. = 4X till 10X)
bpfo = kulpassagefrekvens, ytterring (approx. = 2X till 7X)

Kommentarer inaktiverade.