Pumpproblem

Centrifugalpumpar har en framträdande vibrationsfrekvens vid bladpassagefrekvensen, BPF (antalet skovelblad multiplicerat med varvtalet). Om nivån ökar vid BPF kan detta betyda att det är något internt fel i pumpen, t ex felaktig uppriktning eller skadade blad. Övertoner till BPF förekommer också.

Kugghjulspumpar har nästan alltid en framträdande vibrationskomponent vid kuggingreppsfrekvensen, d.v.s. antalet kuggar multiplicerat med varvtalet. Om nivån vid kuggingreppsfrekvensen ändras, genom att t ex övertoner och sidband uppkommer kan detta vara ett tecken på att en kugg är sprucken eller skadad på annat sätt.

Not:
V=antalet pumpskovelblad
T=antalet kuggar
S=antalet skruvgängor

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Icke roterande glapp 1X, 2X, 3X radiell konstant smalband Multiplarna kan sträcka sig till 10X
Roterande glapp(rotorer, skovelhjul etc.) 1X radiell varierar från start till start smalband ibland även 0,5 X multiplar
Centrifugal Pumpar med (V) blad bladpassage=VX radiell flukterande nivå på bladpassage frekv. multiplar För stora pumpar starkast amplitud vid bladpassage. För mindre pumpar starkast amplitud vid multiplarna på bladpassage.
Kugghjulspumpar med (T)kuggar kuggfrekv. = TxX radiell      
Rotoriskärning 0,5 X, 1X radiell konstant smalband Kan excitera rotorns kritiska varvtal.
Skruvpumpar SxX radiell     S=antal skruvgängor
Kaviatation slumpmässigt radiell flukturerar bredband Slumpmässigt brus ibland upp till 20kHz

Kommentarer inaktiverade.