Obalans

Obalans uppstår när tyngdpunkten för en roterande del inte sammanfaller med rotationscentrum, alltså vid excentriskt fördelad massa.

En obalanserad rotor ger upphov till centrifugalkrafter som sliter hårt på lagren och förkortar lagerlivslängden. Excentriciteten eller tyngdpunktsförskjutningen behöver bara vara några hundradels millimeter för att nästan ofattbart stora impulskrafter skall uppstå.

Vid mätning framgår det klart att denna vibration finns i området lika med varvtalet.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Massobalans:
Statisk 1X radiell konstant smalband Böjd rotor pga. termisk spänning kan orsaka en ökande amplitud med en ökande temperatur som följd
Dynamisk 1X radiell   Normalt 1X övertoner Vanligaste formen av obalans
Bägge 1X radiell, axiell      
Rotoröverhäng 1X radiell, axiell      

Kommentarer inaktiverade.