Mekaniskt glapp

Det finns två typer av mekaniskt glapp; roterande glapp och icke-roterande glapp. Roterande glapp innebär att det är för stort spelrum mellan roterande och stationära element i maskinen. Icke-roterande glapp innebär att det är för stort avstånd mellan två stationära delar, t.ex. fundament och fot. Båda typerna av glapp ger omfattande vibrationer vid 1X övertoner i alla tre vibrationsriktningarna.

Roterande glapp
Glapp i glid- och rullningslager ger upphov till övertoner av 1X som ibland kan sträcka sig upp till eller över 10X. Om de höga övertonerna framträder mest kan sammanstötningar misstänkas.

Icke-roterande glapp
Vid icke roterande glapp är vibrationsnivån störst i den riktning där styvheten är minst. Vanligtvis är styvheten minst i horisontell riktning, men det beror på hur maskinen är uppställd. Glapp i fundamentet kan orsakas av lösa bultar, rost eller sprickor i infästningsutrustning.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Löst fundament 1 X multiplar normalt tangentiell konstant smalband Indikeras av löst fundament
Lagerglapp i glidlager 1 X multiplar radiell konstant smalband Multiplarna kan sträcka sig till 10X
Extremt lagerglapp i glidlager 0,5 X undersynkrona multiplar radiell konstant   Ibland även 0,25 X

Kommentarer inaktiverade.