Glidlagerproblem

Glidlagerproblem ger oftast vibrationstoppar vid frekvenser som är lägre än 1 x RPM. Dessa kallas undersynkrona toppar. Ibland förekommer även övertoner till dessa toppar, vilket tyder på att lagret är mycket slitet. En typ av glidlagerproblem är oil whirl.

Oil whirl

Oil whirl är en oljefilm som exciterar vibrationer mellan 0,38 x RPM och 0,48 x RPM. Vibrationerna kommer av ett onormalt spelrum samt lätt radiell belastning, vilket gör att oljefilmen pressas samman och tvingar axeln att vandra runt i lagret. Oil whirl kan resultera i att oljan inte smörjer axeln. Förändringar i oljans viskositet, oljetryck och relaterade laster kan påverka oil whirl.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Oil Whirl 0,38 X till 0,48X radiell   Skarp topp  
Oil Whip 0,38X till 0,48X radiell   Skarp topp Kast i en rotormassa uppträder som en obalans. Kast i en koppling uppträder, som ett uppriktningsfel
Allvarligt lagerspel 1X multiplar radiell   Puckel av 1X multiplar 4X till 8X och/eller 7X till 15X
Glapp eller lösa glidlager 0,5X, 1X radiell   0,5X multiplar  
Axialglidlager Kingsbury 1X; antal Kingsbury element axiell   1X multiplar multiplar på elementpasserfrekvens för Kingsbury Normalt 6 st element

Kommentarer inaktiverade.