Fläktproblem

Fläktar får ofta ojämna beläggningar av partiklar på fläktbladen, särskilt om den luft eller gas som fläkten driver runt har en hög partikeldensitet. Resultatet av de ojämna beläggningarna blir obalans. Om ett fläktblad deformeras, spricker eller bryts av, kommer bladpassagefrekvensens vibrationstopp att öka i nivå. Om antalet fläktblad är stort finns ibland sidband till bladpassagefrekvensen.

Bladpassagefrekvens, bpf = Antalet blad multiplicerat med varvtalsfrekvensen

Bladpassagefrekvensen innebär oftast inget problem. Stora bpf-amplituder kan dock genereras i en pump om gapet mellan roterande blad och stationära munstycken inte hålls jämnt hela vägen runt.

Bpf kan också sammanfalla med ett systems naturliga frekvens och därmed orsaka resonans.

Höga bpf-amplituder kan dessutom orsakas av plötsliga svängningar/krökar i rörsystem, hinder som stör flödet eller om pump/fläktrotor är excentriskt placerad i pump-/fläkthuset. En vanlig orsak till höga bpf-amplituder är alltså flödesfel.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Fläkthus, Problem med spel mellan hjul och hus bladpassage=X gånger antalet blad radiell, axiell, tangentiell konstant smalband Ibland förekommer multiplar på bladpassage
Obalans 1 X radiell, tangentiell konstant smalband  
Bladvinkelproblem 1 X axiell konstant smalband  
Ojämn strömning bladpassage radiell, tangentiell konstant smalband  

Kommentarer inaktiverade.