Felaktig uppriktning

Felaktig uppriktning innebär att centrumlinjerna hos två sammankopplade axlar inte sammanfaller. Om axlarnas centrumlinjer är parallella kallas detta för parallell feluppriktning. Om axlarna möts i en punkt, men centrumlinjerna inte ligger parallellt kallas detta för vinkelfel. I praktiken är uppriktningsfel oftast en blandning av dessa två typer.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll

Kommentar
Vinkelfel 1X, 2X axiell konstant smalband Normalt är uppriktningsfelen en kombination av parallellfel och vinkelfel
Parallellfel 1X, 2X radiell konstant smalband På långa sammankopplade axlar kommer 1X att ha högre amplitud
Både vinkel- och parallellfel 1X, 2X radiell, axiell konstant smalband Uppriktningsfel indikeras också av multiplar på 2X
Snedställt lager ökad 2X 1X, lagertoner radiell, axiell, tangentiell hög konstant smalband Vanligtvis förenad med axiella komponenter
Felaktigt uppriktat skovelhjul 2X, ökning av multiplarna på bladpassage-frekvensen radiell konstant smalband Vanligtvis förenad med låga axiella amplituder
Felaktigt uppriktad växel Stark kuggingrepps-frekvens radiell, axiell, tangentiell konstant Normalt 1X sidband runt kuggingrepps-frekvensen Multiplar på kuggingrepps-
frekvensen är vanligt

Kommentarer inaktiverade.