Drivremsproblem


Drivremmar som är felvalda, utslitna eller uttöjda genererar vibration vid rempassagefrekvensen och dess över-toner. I ett system med två remskivor är vanligtvis den andra övertonen dominerande. Remmens grundfrekvens beräknas enligt följande:

FBF = πfD/L

FBF = Grundtonsfrekvensen
D = Remskivans diameter
L = Remskivans längd
f = Remskivan D´s varvtal (Hz)

Grundtonsfrekvensen är alltid lägre än 1X.
Excentriska remskivor genererar starka radiella 1X komponenter, särskilt i den riktning som är parallell med remmarna. (Med radiell menas riktningen från givaren till centrum av skivan.)
Felaktig uppriktning av en remskiva ger axiella vibrationer 1 x varvtalet samt axiella övertoner av remmens grundtonsfrekvens, FBF.
Om inte remmen har rätt anspänning uppstår stående-våg-vibrationer i remmen. Frekvensen kan variera inom ett stort område.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Slitna eller utsträckta remmar multiplar på remfrekv.(B). 2xB vanligtvis starkast radiell i linje med remmarna kanpulsera oregelbundet, om 2xB ligger nära varvtalet på någon av skivorna   B är alltid mindre än 1X
Eccentriska och/eller obalanserade skivor 1 X axel radiell konstant   Ofta förväxlad med obalans
Otillfredställande uppriktning av rem eller skiva 1 X drivande axiell konstant   Kontrollera med stroboskop
Remresonans varierad radiell kan vara oregelbunden   Remresonans relaterad till varvtalet
Otillfredställande remspänning         Kan producera remresonans. Kan öka slitaget på lager.

Kommentarer inaktiverade.