Böjd axel

Vibrationerna som orsakas av en böjd axel liknar de vibrationer som uppkommer av felaktig uppriktning. En axel kan bli böjd av t.ex. ojämn värmefördelning i rotorn på grund av en defekt rotorstav. Om böjningen är belägen vid axelns centrum är den dominerande vibrationen 1 x RPM. Om böjningen är belägen nära en koppling blir den dominanta vibrationen 2 x RPM.

Vibrationskälla Utmärkande frekvens Dominerande riktning Amplitud Spektrum innehåll Kommentar
Något böjd axel 1X, 2X radiell, axiell, tangentiell konstant smalband Kast hos en rotormassa uppträder som en obalans
Böjd axel vid kopplingen 1X, 2X radiell, axiell, tangentiell konstant smalband möjligtvis med 2X, 3X multiplar Kast i en koppling uppträder som ett uppriktningsfel

Kommentarer inaktiverade.