Vibrationsanalys


Frekvensspektrum och frekvensanalys är den information som används mest för att analysera olika maskinfel. Denna kurs behandlar tolkning av frekvensspektrum, men även hur de byggs upp, felkällor och när andra metoder/mätningar kan ge kompletterande information.

Syfte: Att lära sig använda datoriserade mätsystem för att förstå hur maskinvibrationer kan användas för att detektera de flesta förekom¬mande fel vid olika typer av drifter. Allt från enkla fall med obalans till lagerkondition och elfel.

Mål: Deltagarna ska själva kunna genomföra mätningar och analyser med datoriserade mätsystem.

Förkunskaper: Erfarenhet av mätning av en maskins tillstånd samt datorvana. (Kunskaper motsvarande grundkurs maskinkonditionsmätning.)

Kurslängd: 2 dagar

Kommentarer inaktiverade.