Underhållsteknik för operatörer


Ett aktivt tillståndsbaserat underhåll baseras på att operatörerna sköter det dagliga underhållet och betraktar dessa arbetsuppgifter som en naturlig del av produktionen.

För att öka operatörernas kunskaper kring underhållsteknik behandlas i denna kurs:

  • Grundläggande begrepp inom området tillståndsbaserat underhåll
  • Felorsaker och förebyggande arbete
  • Olika metoder för tillståndskontroller av utrustning
  • Ekonomiska aspekter på underhållsarbete

Syfte: Att skapa förståelse kring hur operatörer kan arbeta med tillståndsbaserat underhåll för att öka tillgängligheten i produktionen.

Mål: Deltagarna ska känna till grunderna inom tillståndsbaserat underhåll och kunna föreslå underhållstekniska åtgärder som ökar tillgängligheten i produktionen.

Förkunskaper: Erfarenhet av industriell verksamhet.

Kurslängd: 2 dagar

Kommentarer inaktiverade.