Maskinövervakning


Många installationer är numera försedda med driftsövervakning. De flesta saknar ännu utrustning för att mäta konditionen och behovet av service på installationerna. Genom att förse dessa med utrustning för konditionsmätning kan stora effektivitetsvinster göras. Denna kurs behandlar vilka parametrar som är viktiga och möjliga att övervaka till en rimlig kostnad.

Detta kräver ökad insikt i modern underhållsteknik. Särskilt gäller detta övervakningen av lagerkondition och vibrationer. Deltagarna lär sig därför i denna kurs att göra tillståndskontroller på maskiner och utifrån dessa bedöma deras skick. I kursen behandlas även vilka ISO-normer som gäller för olika system.

Syfte: Att lära sig om vilka system som finns för maskinövervakning och förstå hur olika parametrar kan utnyttjas för att optimalt övervaka installationer. Detta med hänsyn till tillgänglighet och ekonomi.

Mål: Efter kursen ska deltagarna själva kunna välja rätt typ av maskinövervakning med hänsyn till krav på tillgänglighet och ekonomi.

Förkunskaper: Erfarenhet av industriell verksamhet.

Kurslängd: 2 dagar

Kommentarer inaktiverade.