Managementkurs underhåll


Managementkurs underhåll, Hur ska en modern underhållsavdelning arbeta för att nå samma effektivitet som finns på andra områden i ett företag?

Alla organisationer arbetar för att nå uppsatta mål. Medarbetarnas förståelse för dessa mål och hur du lyckas skapa engagemang för dessa är nyckelfrågor också vad gäller företagets underhållskostnader. Denna kurs hjälper till att öka förståelsen för den viktiga verksamheten som underhållsverksamheten innebär.

De affärsutvecklingsverktyg som vi arbetar med är bl.a. strategisk bunker, balanced scorecard samt olika övningar som stärker implementering och samarbete. Vi arbetar med och diskuterar vanliga nyckeltal samt hur man beräknar dessa, t.ex. OEE.

Syfte: Att visa på affärsutvecklingsverktyg som kan användas för att skapa intresse och engagemang för underhållsarbetet.

Mål: Deltagarna ska kunna använda de i kursen presenterade verktygen i sin egen verksamhet och därmed kunna arbeta för att effektivisera underhållsarbetet.

Förkunskaper: Erfarenhet av ledning och planering av underhållsarbete.

Kurslängd: 2 dagar

Kommentarer inaktiverade.