Grundkurs maskinkonditionsmätning

Grundkurs maskinkonditionsmätning
Ett kostnadseffektivt underhållsarbete bedrivs genom att aktivt kontrollera maskinernas tillstånd. Detta kan utföras på ett flertal olika sätt, varav vibrationsmätningar är det arbetssätt som visat sig ge den mest utförliga informationen om maskinen. Olika typer av fel ger ifrån sig vibrationer med olika egenskaper. Genom att studera vibrationerna är det alltså möjligt att dra slutsatser om vilka maskinfel det handlar om.

I grundkursen i maskinkonditionsmätning ligger tyngdpunkten på hur man mäter, analyserar och åtgärdar vibrationer i maskiner. Vi studerar vanliga feltyper, exempelvis obalans, lagerfel, resonans etc. och lär oss hur olika fel åtgärdas. Teori varvas med praktiska övningar i maskinanalys och balansering.

Vi studerar även underhållsarbetets ekonomiska aspekter och lär oss att arbeta på ett ekonomiskt sätt som ökar maskinparkens tillgänglighet.

Syfte: Att skapa förståelse för hur vibrationsmätning kan användas som verktyg för att skapa ökad tillgänglighet i maskinparken samt sänka driftskostnader.

Mål:Deltagarna ska känna till grunderna inom vibrationsteknik och kunna mäta, förstå och åtgärda grundläggande orsaker till skadliga vibrationer.

Förkunskaper: Erfarenhet av industriell verksamhet.

Kurslängd: 2 dagar

Beskrivning: Grundkurs maskinkonditionsmätning

Kommentarer inaktiverade.