Elmotoranalys


Moderna installationer med frekvensstyrda motorer har i många fall inneburit lagerströmmar och sämre kvalitet på elektriciteten. Detta kan leda till kostsamma motorhaverier. Genom att arbeta med elmotoranalys ökar driftsäkerheten i produktionen.

Vi tar bland annat upp hur man mäter:

  • Statorlindningar
  • Isolation
  • Rotorlindningar
  • Luftgap
  • El-kvalitet
  • Excentricitet

Vi behandlar även lämpliga åtgärder för de problem som kan finnas.

Syfte: Att lära sig använda mätinstrument för att hitta el-relaterade fel i installationerna samt förstå hur olika typer av drifter påverkas av el-relaterade fel.

Mål: Efter kursen ska deltagarna själva kunna använda olika mätinstrument för att identifiera och förstå olika typer av problem samt kunna föreslå åtgärder för dessa.

Förkunskaper: Elkunskap motsvarande gymnasienivå.

Kurslängd: 2 dagar

Kommentarer inaktiverade.