Balansering och uppriktning


Obalans är tillsammans med uppriktning de vanligaste felen hos roterande maskiner. Dessa enkla fel kostar stora belopp. Enbart små uppriktningsfel på någon procent ökar effektbehovet 10 %. Till detta kommer ökat slitage och därmed minskad livslängd.

I kursen behandlar vi bland annat:

  • Olika typer av obalans
  • Balanseringsmetoder
  • Normer för obalans
  • Uppriktningsteknikens grunder
  • Uppriktningsmetoder

Vi varvar teori med praktiska moment där vi arbetar med marknadens bästa instrument.

Syfte: Att förstå hur obalans eller uppriktningsfel kan mätas och åtgärdas.

Mål: Deltagarna ska själva kunna identifiera obalanser eller uppriktningsfel och kunna genomföra åtgärderna balansering och uppriktning.

Förkunskaper: Erfarenhet av industriell verksamhet.

Kurslängd: 2 dagar

Kommentarer inaktiverade.