Vibrationsmätning


Vibrationsmätning är den metod som ger den mest utförliga informationen om en maskins tillstånd. Genom att studera frekvensspektra från de olika mätpunkterna erhålls information om vad som är fel med maskinen.

En dominerande vibrationsorsak är obalans och även små vibrationsnivåer kan ge stora störkrafter på ett lager. Detta är en av de vanligaste orsakerna till haverier.

Genom vibrationsmätningar kan många fel upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium innan de orsakar driftstopp med dyra följdskador. Vibrationsmätningar med påföljande åtgärder gör också att produktkvaliteten förbättras och säkerheten för produktionspersonalen höjs.

Utifrån de vibrationsmätningar vi utför gör vi en grundlig analys av maskinens tillstånd samt presenterar förslag på hur du kan förbättra maskinens drift och tillgänglighet.

Kommentarer inaktiverade.