Leveranskontroll & uppstartskontroll


Vid start av en ny anläggning är det viktigt att säkerställa maskinernas funktion. Det förekommer att maskiner har ”inbyggda” fel, d.v.s. fel som har funnits redan från att maskinen togs i drift för första gången.

Dessa problem handlar företrädesvis om lagerskador, som beror på både felaktig dimensionering och i många fall felaktiga konstruktioner.

Vi hjälper flera av våra kunder att i samband med upphandling granska den del av upphandlingen som gäller maskiners kvalitet, vibrationer, balanseringsklass, uppställning, vilka normer som man skall hänvisa till och inte minst hur leveranstesten ska utföras.

Kommentarer inaktiverade.