Laseruppriktning


Ett vanligt maskinproblem är felaktig uppriktning av axlar, vilket kan orsaka:

  • Lagerhaverier
  • Axelutmattning
  • Tätningsläckage
  • Kopplingshaverier
  • Lageröverlast
  • Hög energiförbrukning
  • Vibrationer och buller

Noggrann uppriktning ger:

Kortare inkörningstider = Ökad produktion
Mindre belastning i lager = Ökad lagerlivslängd
Lägre energiförluster = Lägre energikostnader
Mindre slitage i kopplingar = Färre kopplingsbyten
Mindre vibrationer = Lägre underhållskostnader

Vid uppriktningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till de temperaturer som gäller vid normal drift.

Vi utför laseruppriktning med den senaste tekniken.

Kommentarer inaktiverade.