Konstruktion


Vibrationsteknik AB har lyckats väl vid ett antal tillfällen då vi på ett tidigt stadium har fått möjlighet att delta i konstruktionsarbetet av nya maskiner, såväl vad gäller konstruktioner som det bara finns ett exemplar av såsom testriggar och sådana som sedan produceras i större antal som komponenter till bilar. Vi har även genom vårt goda kontaktnät inom vår specialitet maskinvibrationer och närliggande områden stora möjligheter att hjälpa till med design och design översyn vad gäller både stativ och roterande delar, från torsionssvängningar till resonansfrihet över stora varvtalsområden samt rotorresonans, ”kritvarvs” problem. Till vår hjälp har vi beräkningsprogram och den erfarenhet vi skapat i samarbete med våra partners. Om ni skall konstruera en besvärlig maskin, låt oss göra en översyn före tillverkning så kan vi hjälpa till att undvika en hel del kostsamma överraskningar senare.

Kommentarer inaktiverade.