Felsökning


Vibrationsteknik AB anlitas ofta då problematiska fel har uppstått, vi har de senaste 10-talet år producerat ett 100-tal rapporter varje år där olika problem har lösts. Om du har problem som du eller andra gått bet på, fråga oss. Vi har de senaste åren genom att vi har utökat vår verktygslåda med bla. elanalysverktyg arbetat med problem som, onormalt hög förbrukning av lampor i IR-tork, flödes vibrationer i renoverad vattenturbin från 1921, flödes beroende vibrationer i förvärmare, onormal rejekt kvot i testrigg etc. Därtill kommer de ”vanliga” resonans problemen i pumpar, fläktar och större maskiner. Dessa noteras i många fall först efter det att en ny anläggning tagits i drift, anlita oss för att göra en uppstartskontroll före eller under drifttagning för att undvika senare och dyrare överraskningar.

Kommentarer inaktiverade.