Elmotoranalys


Elmotoranalys ger stora möjligheter till sänkta kostnader. Genom att identifiera problemen på ett tidigt stadium undviks kostsamma motorhaverier. Vid en motoranalys mäter vi status för motorer både i drift och ej inkopplade. Alla typer av motorer och drifter kan mätas, dock ska DC motorer ej vara i drift.

Vi mäter bland annat följande:

  • Statorlindningar
  • Rotorlindningar
  • Elkvalitet
  • Isolation
  • Luftgap
  • Excentricitet

Varje motors elektriska status redovisas i en rapport. Vi kan också erbjuda mätning av samtliga motorer och redovisa dessa i en komplett databas med varje motors beteckning, data och kondition.

Kommentarer inaktiverade.