ME22 Droid – Vibrometer


Vibrometer på Androidplattform.

Instrumentet mäter:

  • vibrationshastighet enligt ISO (10 – 1000 Hz)
  • TOT (ofiltrerad)
  • lagerkondition L, G

Avgör enkelt om maskinen behöver åtgärdas och jämför med normala och rekommenderade nivåer.

  • Mäter enligt ISO-standard för roterande maskiner
  • Lagerkondition L-metoden
  • Lagerkondition G-metoden
  • Ofiltrerad TOT
  • Topplista, 10 högsta vibrationsnivåerna och frekvens Hz/RPM
  • Mätvärden och topplista kan sparas tillsammans med noteringar, dessa kan sedan skickas med SMS/Bluetooth/e-post/mm


Provad med Samsung Note, test av fler modeller pågår.

Minimum Android 2.3

Datablad
ME22 Droid

Kommentarer inaktiverade.