Vibrometrar

Genom att mäta vibrationer är det möjligt att dra slutsatser om vad som är fel med en maskin. Olika typer av fel ger olika frekvenser hos vibrationerna. Med hjälp av våra vibrationsmätinstrument kan du alltid ha full kontroll på i vilket skick dina maskiner är och därmed undvika kostsamma oplanerade avbrott.

ME 52™ – Evaluator & Balancer

ME 52™ har alla egenskaper som ME 42 har och är även ett balanseringsinstrument.

Under balanseringsförfarandet ges tydliga instruktioner i displayen. Instrumentet anger exakt hur du ska sätta balanseringsvikter för att uppnå ett bra resultat.

Balanseringen sker i ett plan och enligt ISO-standard.

Läs mer >>>

ME 42™ – Machine Evaluator

ME 42™ gör en automatisk utvärdering av en maskin och presenterar sedan eventuella fel i klartext. Instrumentet identifierar alla vanliga fel i maskindrifter, exempelvis obalans, uppriktningsfel, resonans, lagerfel, elfel och glapp.

ME 42™ är marknadens enklaste maskinanalysator att använda och har det mest avancerade regelsystemet i sin prisklass.

Instrumentet kan både användas som enkel vibrometer och som ett instrument för att göra mer avancerade frekvensanalyser manuellt eller automatiskt.

Läs mer >>>

ME 32™ – Vib.Tester

ME 32™ mäter vibrationer, lagerkondition, temperatur och hastighet.

Vibrationsmätninger sker enligt ISO-standard. Lagerkondition kan mätas med tre olika metoder, vilket ger tillförlitliga värden på lagrens slitage.

Instrumentet visar tydliga frekvensdiagram som hjälper dig att identifiera olika typer av maskinproblem. ME 32 visar också topplistor över de största vibrationerna.

ME 32™ har stora möjligheter till egna inställningar av mätparametrar.

Läs mer >>>

VTM 36™

VTM 36™ är en smidig och enkel vibrometer i fickformat. Instrumentet mäter vibrationsnivå, lagerkondition och temperatur.

Vibrationer mäts enligt ISO. För att detektera lagerskador används L-metoden, vilken är en av dom bästa metoderna för att hitta lagerskador.

Läs mer >>>

VTP 1

VTP 1 är ett enkelt instrument för att snabbt kontrollera vibrationsnivån på maskiner. Instrumentet mäter vibrationshastighet enligt ISO (10 – 1000 Hz).

Läs mer >>>

Kommentarer inaktiverade.