X5


X5 är 20 års erfarenhet och innovation för vibrationsmätning och balansering i en förpackning gjord för användning i industriell miljö.

Den helt nya X5 är troligtvis det enklaste instrumentet att använda i klassen analysinstrument! Prova och bilda dig en egen uppfattning.


Några av alla X5s styrkor:

 • 3-AXLIG MÄTNING
  Horisontell, vertikal och axiell mätning simultant snabbar upp och förenklar datainsamlingen.
 • STRYKTÅLIG OCH TÄT
  Gjord för tuff användning i hårda miljöer. IP65 och drifttemperaturområde på -20 till +70 ° C.

  SpectraPro®-analysprogram och rondprogram för databashantering. X5an är helt kompatibel med övriga VMI instrument, vilket innebär att en databas och rond för Easy Viber, Easy Balancer eller X-Viber kan användas med VIBER X5.

 • LÄTT ATT ANVÄNDA
  Har ett grafiskt användargränssnitt, kan användas av höger- respektive vänsterhänta och har en sammanhangskänslig hjälpmeny. Mätapplikationerna och inställningarna är grupperade så att en nybörjare lätt kan hantera dem men tillräckligt flexibla för att tillfredsställa den mest erfarne användaren. Enkel och smidig data och programhantering.
 • KOMPATIBEL
  Instrumentet kan använda alla kända standard vibrationsgivare. I rond kan du definiera en anpassad givare för varje mätpunkt. Instrumentet är kompatibelt med alla kända externa varvräknare inklusive standard 4-20 mA process givare (flöde, tryck, temperatur etc.).
 • EXTREMT SNABB Använder en ny generation av industriell flyttals DSP-processor från Texas Instruments (C6700-serien), vilket ger en mycket kort databehandlingstid (högsta processorprestandan på marknaden för vibrationsinstrument!).

Mätapplikationer:

Rond: Spectra, Envelope, Lagerkondition, Totalnivå, Temperatur, Audio ut, Processvärden, Manuell inmatning, visuella inspektioner (skapa egen lista med förprog. text att välja eller skriv kommentarer)

Utomrond:

1- alt. 2 plans (dynamisk) balansering
Amplitud och fas
Envelope spectrum
Spectrum (inkl. tidssignal)
Utrullning
Uppstart
Temperatur (inbyggd IR givare)
Varvtal
Audio ut (lyssna på lagret samtidigt som du mäter)
Vibshape, Modalanalys (tillval)
Lagerkondition
Totalnivå
Dataloggning
Processvärden
Orbit
Syncront Spectra (tillval)
MCSA (Motor Current Signature Analysis, Motorströmsanalys) (tillval)
Cross Spectra (tillval)
Slagprov (Bumptest) (tillval)

X5 är ett verktyg för övervakning av maskinens hälsa och är utvecklad för att användas tillsammans med SpectraPro analysmjukvara. Exempel på PC program som tillbehör till VIBER X5:

SpectraPro
SpectraPro är ett avancerat analys- och rondprogram för VIBER X5, Easy-Viber, Easy-Balancer och X-Viber med mallar och maskinbilder som gör databasen lätt att designa.

Förutom vibrationsanalys, trendning och rondmätningar kan SpectraPro-maskindatabasen även användas för att samla all information om maskinen på ett och samma ställe för maskinen eller mätpunkten. Uppriktningsrapporter, oljeanalyser, termografibilder, Vibshapeanalyser etc. kan med fördel läggas in med en bild eller länk, tex ifall din termokamera har ett eget program för visning och redigering av bilder så öppnas det via SpectraPro länken.

Exempel på funktioner:

 • Skapa ronder och sätt larmnivåer. VIBER X5 kan användas för samma ronder som EasyViber och X-Viber.
 • Enkel databasstruktur med mallar och bilder.
 • Stor lagerdatabas (över 6000 st) med felfrekvenser. Lätt att lägga till användarspecifika lager.
 • Snabbvy, lagra din egen fönster uppsättning.
 • Vattenfall, senaste 5 spectra eller välj dina egna.
 • Automatisk rapporter, skapa troliga fel och arbetsrapporter med ett klick.
 • Nätverk (fleranvändare simultant)
 • Arbeta med olika access nivåer, låt dina kollegor, handledare, chef, kund etc få tillgång till maskinernas status via lågkostnads, (ej editerbara) grafiskt interface.
 • Beräkning av felfrekvenser för lager, remmar, växellådor mm.
 • Flera analysverktyg förenklar utvärdering
 • Snabbanalys av överförda mätningar baserad på larmnivåer och felfrekvenser
 • Spektrum och trendvisning
 • Samla ditt maskinunderhåll på samma ställe
 • Och mycket, mycket mer…

Exempel Spektrumanalys med:

 • Harmoniska markörer och sidbandsmarkörer
 • Automatiskt beräknade felfrekvenser
 • Referensspektrum + lagerdatabas
 • Upp till 32 analysband i ett spektrum
 • Trend även på ett enskilt analysband
 • Automatiska rapportgeneratorer

VibShape
Med animeringsprogrammet Vibshape kommer du enkelt få en bild av hur ett objekt vibrerar och vilka åtgärder som bör vidtas. VibShape gör modalanalys enklare! Rita enkla trådmodeller som representerar maskinen och överför mätdata direkt från VIBER X5 eller manuellt.

Med VIBER X5 kan en 3-axlig givare användas och du får hur maskinen vibrerar i alla 3 riktningar i punkten med en knapptryckning.

VibShape körs på Windows operativsystem.

 • Vibshape har färdiga funktioner för att rita kuber, lådor och cylindrar.
 • Vibshape visar alla bilder i perspektiv.
 • Med instrumenten VIBER X5, Easy-Viber och Easy-Balancer kan mätdata direkt överföras till VibShape.
 • Möjligheten till manuell inmatningen gör att mjukvaran passar alla instrument som kan mäta vibration och fasvinklar.
 • Automatiska max- och min- lägen för utskrift eller kopiering.

2 års garanti med möjlighet till förlängning upp till 6 år.

Datablad: X5

Kommentarer inaktiverade.