Rondsystem

Arbetar man aktivt med tillståndskontroller av maskiner kan det vara lämpligt att använda rondsystem. Rondsystem betecknar oftast ett system där man mäter på flera maskiner och sparar mätdata i ett handinstrument samt flyttar informationen till en PC.

Det vanligaste är att man i en dator beskriver de maskiner som ska mätas med avseende på mätpunkter/lager etc. ofta i den ordning mätningarna ska utföras, varefter denna ”rond” laddas till instrumentet. Efter att ha ”gått ronden” och mätt maskinerna flyttas mätresultaten tillbaka till datorn där de analyseras och sparas.

Adash VA4 & VA5 Rondsystem Läs mer >>>

ME 72
ME 72 är ett rondsystem.
Läs mer >>>

Kommentarer inaktiverade.