VA 43 TN Transmitter

Vibrationsövervakning med VA 43TN

Undvik haverier genom att kontinuerligt övervaka maskinens kondition. Med VA43TN får du ett flexibelt övervakningssystem som är okänsligt för störningar.

Med en transmitter kan den grundläggande övervakningen av vibrationsnivån ske för upptäckt av t.ex. obalanser, uppriktningsfel, axelsprickor, elfel m.m.

Med samma transmitter kan även lagerskador detekteras.

Givaren och transmittern ansluts till befintligt styrsystem för mätning och larminställning.

Datablad

VA 43 TN

Kommentarer inaktiverade.