VA 43 T Vibrationsomvandlare

Vibrationsövervakning med VA 43T

Att förutse framtiden anses inte lätt, men för maskiner finns klara möjligheter att genom vibrationskontroll få veta vad som kommer att hända.

Lättast sker detta genom larm och/eller utlösning vid ökning av vibrationsnivå eller uppkomst av lagerdefekter. Vibrationsteknik har flera lösningar i serien VA43.

Här visas VA 43T som är en transmitter, d.v.s. mätvärdesomvandlare för anslutning till befintligt PLC system med 4-20mA process standard för mätning och larminställning.

Med en transmitter kan den grundlägggande övervakningen av vibrationsnivån ske för upptäckt av t.ex. obalanser, uppriktningsfel, axelsprickor, elfel mm. Med ytterliggare en transmitter kan störningar på mycket låg nivå från lagerskador indikeras med Vibrationstekniks enkla och säkra L-metod.

Som givare levereras Vibrationstekniks hastigghetsgivare VT 16.13. Som alternativ kan alla typer av accelerometrar och beröringsfria givare anslutas. Fråga oss om förslag.

  • ISO-standardiserad mätning enligt ISO 2954
  • Buffrad och linjäriserad utgångssignal (AC)
  • Strömutgång präglad 0-20 mA eller 4-20 mA
  • Hög störtålighet
  • DIN skene montering
  • 1-8000 Hz område med 10-1000 som standard kundanpassat filter på begäran

Datablad

VA 43 T

Kommentarer inaktiverade.