Övervakning av vibration & lagerkondition

Övervakningsutrustning som kopplas till separat styrsystem

Alternativ 1:
1 st hastighetsgivare(VT16.13) + 2 st transmitter(VA 43T).

I alternativ 1 kan även accelerometrar användas.

Alternativ 2:
1 st accelerometer med inbyggd transmitter och med två utsignaler; vibration och lagerkondition (LP-serien)

Båda alternativen omvandlar signalerna till 4-20 mA.

VT16.13

VA 43 T

LP-givare

Fördelar med hastighetsgivare + transmitter

  • Mindre känsligt för störningar
  • Det går enkelt att byta mätområde vilket ger en flexibel lösning
  • Ökade möjligheter till att filtrera signalen

Fördelar med accelerometer med inbyggd transmitter

  • Lägre investeringskostnad

Övervakningsutrustning som ej behöver separat styrsystem

1 st hastighetsgivare(VT16.13) + 2 st transmitter med relä(VA 43S)

VT16.13

VA 43 S

Kommentarer inaktiverade.