Övervakning av vibration, lagerkondition & temperatur

Övervakningsutrustning som kopplas till separat styrsystem

Alternativ 1:
1 st hastighetsgivare(VT16.13) + 2 st transmitter(VA 43T) + 1 st 3-tråd mätomvandlare(PT100).

I alternativ 1 kan även accelerometrar användas.
Med utsignal 4-20mA

Alternativ 2:
1 st multiaccelerometer med inbyggd transmitter(AT19C Multi)
Med utsignal
Utsignal 1 och 2: 0-10 V DC
Utsignal 3: 100 mV/g AC
Utsignal 4: 10 mV/°C

VT16.13

VA 43 T

AT19C

Fördelar med hastighetsgivare + transmitter

  • Mindre känsligt för störningar
  • Det går enkelt att byta mätområde vilket ger en flexibel lösning
  • Ökade möjligheter till att filtrera signalen

Fördelar med accelerometer med inbyggd transmitter

  • Lägre investeringskostnad

Övervakningsutrustning som ej behöver separat styrsystem

1 st hastighetsgivare(VT16.13) + 2 st transmitter med relä(VA 43S) + 1 st 3-tråd mätomvandlare(PT100).

VT16.13

VA 43 S

Kommentarer inaktiverade.