Wi-Care


Givare
Wi-care-sändaren, givaren är den enhet som mäter på plats. Sändare är monterade på lagren. Dessa trådlösa givare mäter enligt parametrarna i I-see-mjukvaran.
Som en del av den trådlösa enheten är det avgörande att batteriets kapacitet och hanteringen av energin i batteriet är mycket viktigt. Denna del var föremål för en mycket särskild uppmärksamhet under vår utveckling och vi är särskilt stolta över resultatet vilket ger upp till 5 år mellan batteribyten för ett enda batteri. Detta verktyg gör det därför möjligt att styra utrustningen på avlägsna farliga platser eller utrustning som behöver närmare uppföljning.

Kommunikationsavståndet för en sensor kan utomhus vara 100 meter. Eftersom detta avstånd kan vara otillräckligt för dig, så finns det en avståndsförlängare. Upp till 4 IEPE accelerometrar eller varvtal, temp kan anslutas eller 1 inbyggd givare för Ex miljö eller 3-axlig givare.

Förlängare
Avstånd är ett problem för trådlös mätning och överföring i industrimiljö. Wi systemet har normalt en räckvidd på hundra meter. För längre avstånd används en eller flera förlängare som är nätdrivna med 8ggr större sändareeffekt jämfört med en givare. Den ökar räckvidden för kommunikation av Wi-care. Räckvidden för kommunikation mellan 2 förlängare kan utomhus nå 1 000 meter anpassat för alla typer av industrier. Dessutom kan förlängare installeras i serier som gör det möjligt att täcka alla delar av din anläggning.

Basstation
Den tredje delen av Wi-Care-systemet består av en centralenhet som kallas gateway. Gatewayen representerar länken mellan givarna och molnet, nätverket dit data skickas, lagras och bearbetas. Den representerar systemets centralbehandlingsenhet som gör det möjligt att kommunicera med de olika sändarna såväl som med nätverket.
När mätningen har gjorts av sändaren skickas den direkt till gatewayen. De första beräkningarna av parametrar kommer göras här. SMS-varningar skickas om det behövs. Så snart som möjligt, via internetanslutning, överförs resultaten till våra I-See-servrar. Informationen kommer då att vara tillgänglig av alla personer som är auktoriserade genom inloggning och lösenord. Vår analysavdelning är normalt tillgänglig för något 24/7.

Service, Support, Analys
Genom att använda Wi-Care som trådlöst övervakningssystem levererar ett ISO-certifierat ingenjörsteam (nivå 3) en komplett analys med kloka råd om maskinernas tillstånd och rekommendationerna om förbättringar om och när så önskas. Vi kan även erbjuda analys och rapportering på Svenska med 65+ år av sammlad erfarenhet av maskinanalys.

Datablad:
Fläkt (eng)
Expert (eng)
Basstation (eng)
Vib-care (eng)
Varvtal (eng)
Triax (eng)
I-see (eng)
Förlängare (eng)

Kommentarer inaktiverade.