Elanalys


Elmotoranalys innebär att motorströmsmönster analyseras. Man mäter status för motorer både i drift och ej inkopplade.

Exempel på vad som mäts är:

  • Statorlindningar
  • Rotorlindningar
  • El-kvalitet
  • Isolation
  • Luftgap
  • Excentricitet

Datablad

MCM (en)
Manual (en)
Cases (en)
Reference (en)

Kommentarer inaktiverade.