Balansering

Obalans uppstår när tyngdpunkten för en roterande del inte sammanfaller med rotationscentrum. Tyngdpunktsförskjutningen behöver bara vara några hundradels mm för att stora impulskrafter skall uppstå.

Maskiner och produkter som är väl balanserade fungerar alltid på ett bättre sätt och får en längre livslängd.

Ett balanseringsinstrument mäter vibrationer samt anger därefter i vilket läge balanseringsvikten ska placeras och vilken massa den ska ha.

Vi erbjuder balanseringsinstrument både för ett- och tvåplansbalansering.


ME52™ – Balancer & Evaluator

ME52™ är marknadens mest lättanvända balanseringsinstrument för fältbalansering.

Instrumentet är även en maskinanalysator med funktion för automatisk utvärdering.

Under balanseringsförfarandet ges tydliga instruktioner i displayen. Instrumentet anger exakt hur du ska sätta balanseringsvikter för att uppnå ett bra resultat.

Balanseringen sker i ett plan och enligt ISO-standard.

Läs mer >>>


X balancer

X-Balancer

VMI International har utvecklat X-Balancer med Blåtand, den största balanseringsnyheten i år!
Säker att använda, användaren behöver inte ha vara nära bullriga och farliga miljöer, de kan vara upp till 20 meter bort från maskinen som balanseras.
Riskera något i onödan, använd det säkraste verktyget på marknaden!
Jämför med alla andra!

Läs mer >>>

Kommentarer inaktiverade.