Företaget


Företaget Vibrationsteknik AB har rötter från 1940 – talet, då Gösta Lindholm arbetade med vibrationsmätning av turbiner på dåvarande Stal Laval i Finspång. Gösta utvecklade tidigt teorier och regler för ”condition monitoring” och förebyggande underhåll. Detta innebar att ett av de första instrumenten konstruerades och patenterades redan på 40–talet.

Våra produkter finns bland annat hos de flesta av Sveriges processindustrier och kraftindustrier. Vi har under åren utbildat närmare 3 500 människor inom våra områden. Vi har även introducerat ett 40 – tal nya produkter, allt från givare till rondsystem och kompletta expertsystem.

Vibrationsteknik AB är nu ett modernt elektronik- och dataföretag med inriktning mot produkter och system för maskinövervakning med speciell inriktning på konditionsmätning. Vi har kompetens inom systemkommunikation, maskinkonditionsmätning och effektiva system för underhåll.

Vår affärsidé och strategi är att medverka till ökad effektivitet och lönsamhet för våra kunder genom att arbeta för bättre maskinutnyttjande och proaktivt underhåll, grundat på tillståndskontroller. Våra verktyg för detta är utbildning, smarta produkter och tjänster för tillståndskontroll och övervakning av maskinkondition.

Våra kunder förstår betydelsen av tillgänglighet och effektiva drifter. Med vår kompetens och erfarenhet ska vi, genom utveckling och egen eller partners lokala närvaro på marknaden, alltid erbjuda de mest ekonomiska och kundanpassade lösningarna, kännetecknade av enkelhet och användarvänlighet.

  • Vi strävar efter samarbete med flera partners.
  • Vi utnyttjar vårt nätverk för att expandera på flera marknader
  • Vi satsar våra resurser på att bygga ut vår produkt- och marknadsposition, med avsikten att vara våra kunders bästa val.

Kommentarer inaktiverade.