X5 – nu med värmekamera


X5 är 20 års erfarenhet och innovation för vibrationsmätning och balansering i en förpackning gjord för användning i industriell miljö.

Den helt nya X5 är troligtvis det enklaste instrumentet att använda i klassen analysinstrument! Prova och bilda dig en egen uppfattning.


Några av alla X5s styrkor:

 • 3-AXLIG MÄTNING
  Horisontell, vertikal och axiell mätning simultant snabbar upp och förenklar datainsamlingen.
 • STRYKTÅLIG OCH TÄT
  Gjord för tuff användning i hårda miljöer. IP65 och drifttemperaturområde på -20 till +70 ° C.

  SpectraPro®-analysprogram och rondprogram för databashantering. X5an är helt kompatibel med övriga VMI instrument, vilket innebär att en databas och rond för Easy Viber, Easy Balancer eller X-Viber kan användas med VIBER X5.

 • LÄTT ATT ANVÄNDA
  Har ett grafiskt användargränssnitt, kan användas av höger- respektive vänsterhänta och har en sammanhangskänslig hjälpmeny. Mätapplikationerna och inställningarna är grupperade så att en nybörjare lätt kan hantera dem men tillräckligt flexibla för att tillfredsställa den mest erfarne användaren. Enkel och smidig data och programhantering.
 • KOMPATIBEL
  Instrumentet kan använda alla kända standard vibrationsgivare. I rond kan du definiera en anpassad givare för varje mätpunkt. Instrumentet är kompatibelt med alla kända externa varvräknare inklusive standard 4-20 mA process givare (flöde, tryck, temperatur etc.).

Läs mer >>>

Kommentarer inaktiverade.